לפני תשע שנים נכנס תלמיד בבית ספר 'לפיד' לחצר בית הספר במהלך חופשת הקיץ. הוא רכב על סקייטבורד בחצר, עלה על פיגום שהושאר בחצר שהייתה בעיצומן של שיפוצי קיץ, ונפל. כעת פסק בית המשפט שיפוצה בכחמישים אלף שקלים מעיריית הוד השרון, הקבלן וחברת הביטוח.

בית המשפט השלום בחדרה קיבל חלקית את טענתו של התלמיד שתבע מעל חצי מיליון שקל בגין החבלות שנגרמו לו, בהם שני שברים ברגל ימין שהותירו אותו עם נכות תפקודית.

בכתב התביעה נטען כי "אף שמבנה בית הספר היה בשיפוצים, העירייה וגורמים נוספים לא מנעו את כניסתו וכניסת חבריו. שערי בית הספר נותרו פתוחים, לא ננקטו אמצעי זהירות כדי להרחיק את באי בית הספר מהפיגום, והפיגום עצמו הותקן באופן רשלני".

מנגד טענו בעירייה כי, "גם אם אחד השערים היה פתוח, עדיין אין בכך כדי להטיל עליה אחריות או להוכיח שהיא התרשלה כלפי התובע", עוד נטען כי "כי העיריה נקטה באמצעי זהירות בשטח בית הספר, וכי היו במקום סרטים ושלטי אזהרה".

בסופו של הדיון, ותשע שנים לאחר המקרה, הכריעה השופטת הדסה אסיף: "הגעתי לכלל מסקנה שהנתבעות אכן התרשלו כלפי התובע, בכך שלא עשו די על מנת למנוע את כניסתו של התובע אל שטח בית הספר…. מהעדויות שהובאו בפני, ברור כי הנתבעות ידעו היטב שבשל השיפוצים שבוצעו במקום חלה עליהן החובה לסגור את שערי בית הספר בסוף כל יום. חובה זו אף צוינה במסגרת ההסכם של הקבלן עם העיריה בצורה מפורשת".

עוד קבעה השופטת כי הפיגום אכן הוצב באופן מרושל: "אני קובעת איפה שהנתבעות, כולן, התרשלו כלפי התובע בכך שלא פעלו על מנת למנוע את כניסתו לבית הספר בזמן השיפוצים, ואף לא דאגו לתיקון הליקויים שבפיגום, אף שידעו עליהם".

למרות קביעה זו השופטת לא פטרה את התלמיד מאחריות וקבעה כ הוא נהג בחוסר זהירות מופגן: "לא ניתן לפטור את התובע מאחריות. התובע היה אז כבן 15 שנים, וברור איפה שהיה מודע היטב לסכנות שבטיפוס על הפיגום. אם לא די בכך, התובע הוא שזרק את הסקייטבורד על הפיגום, ויצר לכן במו ידיו את ה'צורך' לטפס על הפיגום. ברור , שאילולא התנהגותו של התובע, לא היה עולה כלל צורך לטפס על הפיגום. התובע היה מודע היטב לכך, וזו ככל הנראה הסיבה לגרסה המיתממת שמסר, כאילו אינו יודע איך הגיע הסקייטבורד למרומי הפיגום. גרסה זו נועדה להסתיר את האמת, והיא שהתובע הוא זה שזרק את הסקייטבורד על הפיגום".

כאמור, העיריה, החברה הקבלנית וחברת הביטוח ישלמו לתלמיד לשעבר כחמישים אלף שקלים, זאת למרות שהערכת הנזק הייתה רבה יותר, עקב העובדה כי לא ניתן לפטור אותו מאשמה שגרמה לפציעתו.