הנהגת ההורים ברעננה מצטרפת לקריאת הנהגת ההורים הארצית בהחלטתה להשבית את מערכת החינוך בארץ בשעה הראשונה ביום שישי הקרוב.

אודליה כהן שינדורף, יו"ר הנהגת ההורים המשותפת בעיר הוציאה הנחיה לכל ההורים והוועדים להשבית למשך שעה את הלימודים לאות הזדהות עם המאבק ב"זלזול המתמשך בתלמידי החינוך המיוחד".

שינדורף תקפה בחריפות את משרד החינוך: "ביום שישי הבא נהיה גאים, ולא בכדי. הנהגת ההורים רעננה הצביעה וקיבלה החלטה באופן דמוקרטי לאחר שיתוף כל הנהגות בתי הספר בעיר לתמוך ביחד עם הורים מרשויות רבות אחרות בהשבתה בת שעה אחת.

"ביחד עם ציבור ההורים בישראל תעשה פעולה אקטיבית של לכידות. ההורים ימחו על מנת להזדהות, לתמוך ולדאוג כי תלמידי ישראל באשר הם יקבלו את המגיע להם. לא רק שמשרד החינוך התגלה בחוסר תכנון, באטימות ובחוסר מקצועיות אלא גרוע מכך שולח את תלמידי ישראל לריב אחד עם השני וליצור מחלוקת.

אודליה כהן שינדורף. צילום: dt-law

אודליה כהן שינדורף. צילום: dt-law

"המשרד מעדיף לטמון את הראש בחול ולכבות שרפות בלבד. המורים אשר נשאו על נס את בעית הרפורמה בחינוך המיוחד התקפלו וזנחו את החינוך המיוחד ברגע שניפתרו דרישותיהם הכספיות המוצדקות . המשרד למעשה לוקח מתלמיד אחד ומעביר לתלמיד שני מבלי לפתור באמת את הבעיה . להורים לא נותר אלה למחות ולהשבית ולהביא למודעות ארצית את המצב.

ההורים ברעננה הינם סמל ומופת לערבות הדדית, תמיכה ולכידות, ואולי ניתן את האות לשינוי בחברה הישראלית כולה. למען הסר ספק יובהר, כי הנהגת ההורים נטולה אג’נדה פוליטית ואינה מצדדת באף גורם פולטי והמחאה בוודאי אינה נגד צוותי ההוראה או עיריית רעננה. הנהגת ההורים דורשת פיתרון ותקצוב מקצועי לכל התלמידים בחינוך המיוחד בלי הסתת תקציבים של בית ספר של החגים".

ממשרד החינוך טרם נמסרה תגובה.