את רשימת היישובים שבהם צורכים הכי הרבה מים מוביל כפר שמריהו, שם צורך תושב בממוצע 325.4 מ"ק מים בבתי המגורים בשנה, יותר מפי שישה מהממוצע הארצי.

לפי דו"ח רשות המים, הצריכה לנפש הממוצעת ב-2017 עמדה על 52.8 מ"ק. מדובר בעלייה קלה לעומת השנה הקודמת, בה הצריכה לנפש הסתכמה ב-52.3 מ"ק לנפש. לדברי דובר רשות המים, אורי שור, רוב צריכת המים למגורים בבתים הוא עבור מקלחת ושירותים ורק חלק קטן מהצריכה מופנה לשתייה, בישול והדחת כלים, כביסה וניקיון וגינון פרטי.

רוב צריכת המים למגורים בבתים הוא עבור מקלחת ושירותים ורק חלק קטן מהצריכה מופנה לשתייה, בישול והדחת כלים, כביסה וניקיון וגינון פרטי.

דובר רשות המים, אורי שור מוסר כי "בחלק גדול מהיישובים האלה ישנם הרבה מאוד צמודי קרקע עם גינות גדולות. מטבע הדברים בבית כזה רוב המים הולכים להשקיית הגינה. לא שהדיירים בזבזנים ומתקלחים שלוש פעמים ביום בגלל שהם אמידים. דשא זקוק להשקייה. לעומת זאת, כשהגינה עם דשא סינטטי, צריכת המים יורדת פלאים".