שוטרים שהגיעו למקום פעלו אל מול מפרי הסדר ועצרו שלושה מהם. כמו כן השוטרים פועלים על מנת להזרים את התנועה במקום ולמנוע חסימתה.