צילום: google earth

צילום: google earth

מדובר בתיק עבירות בנייה המתנהל מזה שלוש שנים בפני שופט בית משפט השלום בכפר סבא אשר אין הצדקה לדחיות החוזרות ונשנות בו.

על פי הדוח, מדובר בכתב אישום פשוט שהוגש ביוני 2016 ועד היום טרם בוצעה בו אפילו הקראה (היינו הדיון הראשוני של בית המשפט אחר הגשת כתב האישום). אחד מהעדיחם בתיק פנה לנציבי הביקורת והתלונן כי עד היום היו בתיק לא פחות מ-14 דחיות.

בבקשה לתגובה לתלונה אמר השופט שמונה לעסוק בתיק לנציבי הביקורת כי "הדחיות נבעו בעיקר מבקשותיהם של הנאשמים להסדיר את החריגות". עוד עולה מדבריו של השופט: "אני מאזן כמיטב יכולתי בין האינטרס הציבורי של יעילות הדיון לבין זכותם של הנאשמים להתגונן".

נציב תלונות הציבור השופט בדימוס חמדאני כתב בדוח: "אכן יש לאזן בין אינטרסים אלו, אך בתיק זה כפות המאזניים נטו זה כבר לצד סחבת ממושכת. השופט התחשב יתר על המידה בבקשות הדחייה של הצדדים, שפירשו התחשבות זו כ'יד חופשית' לשקוט על השמרים, בלי לעשות כל מאמץ לקדם את העניינים לקידום ההליכים בתיק". השופט, על פי הדוח, לא העיר להם על מחדליהם ולא קבע סד זמנים להעברת חומרי החקירה.

גם נציב הביקורת על הפרקליטות רוזן אמר שמדובר בהתנהלות פסולה: "הדחיות הרבות בתיק, במשך למעלה משנתיים, אינן ראויות ומנוגדות להליכים מתוקנים במדינת חוק", כתב רוזן, "כמו גם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה", קבע.בעקבות הדוח  החליטה מנהלת המחלקה להנחיית תובעים לרענן לכל התובעים בנושאי תכנון ובנייה את הנחיות היועץ המשפטי בנוגע לבקשות דחייה.