לפני כחצי שנה, בחודש פברואר, חתם סופית בית המשפט העליון את סאגת דירות הנופש במרינה הרצליה וקבע כי לא יתקים עוד דיון בנושא וכי על בעלי הדירות להשכיר את דירותיהם במשך תשעה חודשים בשנה.

למרות פסיקה חד משמעית זו, כתבת "כלכליסט" שלומית צור חושפת כי בעלי הדירות במרינה לא נשמעו לפסיקה ועדיין לא משכירים את דירותיהם בתקופה האמורה. בעלי הדירות, כך על פי המתווה, אמורים היו להעביר את חזקותיהם לחברת ניהול, שאמורה הייתה לטפל בנושא זה, אך טרם העבירו.

על פי הפרסום, בחודש אפריל השנה, שלח אגף הפיקוח על הבנייה בעיריית הרצליה לבעלי דירות הנופש במרינה התראה לפני נקיטת הליכים נגד בעלי הדירות: "היה עליכם למסור את החזקה הבלעדית ביחידה לחברת הניהול, כשהיחידה פנויה מכל ציוד אישי לצורך העמדתה להשכרה מלונאית לשימוש הציבור הרחב באמצעות חברת הניהול וזאת עד ינואר 2019. עד לכתיבת מכתב התראה זה לא העברת אל הוועדה אסמכתא כלשהי לפיה הנך מקיים את המתווה. אי העמדתה לשימוש הציבור על פי המתווה מהווה בין היתר שימוש אסור במקרקעין ועבירה לפי חוק התכנון והבנייה. הנך מוזמן להופיע במשרדי אגף הפיקוח על הבנייה במינהל ההנדסה כדי למסור את גרסתך בנוגע לחשד דבר עבירה או לשכנע מדוע אין מקום להעמידך לדין".

מעיריית הרצליה נמסר בתגובה: "עבר המועד שבו היה על בעלי דירות הנופש להתקשר עם חברת ניהול. הפיקוח העירוני הוציא התראות בכתב לבעלי דירות הנופש כי עליהם לקיים את המתווה. עד כה משרד התיירות אישר שתי חברות ניהול לצורך פעולה על פי מתווה הוועדה המקומית, וישנן פניות של חברות ניהול נוספות שביקשו ממשרד התיירות את אישורו כדי שגם הן יוכלו לפעול לפי המתווה בכך נפתחה הדרך בפני בעלי דירות הנופש להתקשר בהסכם עם אחת מחברות הניהול שאושרו לעניין זה, ולמסור את דירת הנופש שלהם לניהולה של חברת הניהול, כפי שנקבע במתווה שאושר בבתי המשפט, כדי שדירות הנופש ישמשו את הציבור הרחב".

עורכי הדין גד טיכו ואורית אלמוזלינו־רייז ממשרד כספי ושות', המייצגים בעלי דירות במרינה הרצליה, מסרו ל"כלכליסט": "מדובר במצב אבסורדי בו מאות דירות של תושבי הרצליה 'הולאמו' דה פקטו על ידי הוועדה המקומית. התנאים שמציעות חברות הניהול שאושרו לבעלי הדירות הם במחירי הפסד. מדובר בתושבים נורמטיביים שהופכים במחי יד לעבריינים פוטנציאליים, ומוזמנים לחקירות באזהרה, כי הם לא מצליחים לקיים מתווה דרקוני שהועדה המקומית קבעה, וזה מצב בלתי נסבל. משפטית, שימוש בדירת נופש למטרה אחרת הוא 'שימוש חורג'".