בתחילת השבוע התקבל בעיריית רעננה מכתב "הזמנה לשימוע בטרם ביטול מעמד העיר רעננה כעיר איתנה". 

צילום: ויקפדיה, ד"ר אבישי טייכר

צילום: ויקפדיה, ד"ר אבישי טייכר

על פי המכתב עליו חתום מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, השימוע מתקיים לאחר בחינת הדו"ח המבוקר לשנת 2017, אשר העלה כי בשנת 2017 היה למועצה גרעון שוטף של 0.7 אחוזכעתעל פי גורמים בעירייהנערך ראש העיר חיים ברוידא על מנת להוכיח כי לעירייה תוכנית התייעלות אשר תבטיח את חזרתה לאיזון התקציבי ותאפשר לה לעמוד אל מול הגירעון שנרשם בעבר ולשמר את מעמדה כ"רשות איתנה".

מעמד "רשות איתנהניתן כיום ל-29 רשויות מקומיות ברחבי הארץהעונות לקריטריונים כגון אי קבלת מענק איזוןהתנהלות ללא גירעון שוטף ב-3 השנים הקודמות ועמידה במכסת תקני כוח האדםרשות המוגדרת כ”רשות איתנה”זכאית לשורת פטורים המאפשרים לה להתנהל בצורה עצמאית יותרפטור מקבלת אישור שר הפנים לנושאים תקציביים כגון אישור תקציבפטור מקבלת אישור השר למחיקת חובותפטור מקבלת אישור השר לביצוע עסקאות במקרקעין ועוד.
מלבד עיריית רעננהנהנות ממעמד זה באיזורינו גם עיריות הוד השרוןהרצליהדרום השרון וחוף השרון.

מכתבו של מרדכי כהןמנכ"ל משרד הפניםמגיע לאחר שורה של דיווחים על המצב הכלכלי הרעוע אליו הגיעה העירייה לאורך השנים.

תגובת עיריית רעננה: "ההזמנה לשימוע במשרד הפנים מקורה בנתוני הדו"ח המבוקר משנת 2017, המתבססת על ההתנהלות הפיננסית של הנהלת העיר הקודמת בראשות זאב בילסקיליקויים נמצאו בדו"ח המבוקר של משרד הפנים כבר בשנת 2016 ומאז לא עשתה הנהלת העיר הקודמת פעולות להשיב את היציבות הפיננסית.
מאז כניסתו של ראש העירחיים ברוידא לתפקידוהוא התריע על הגרעון המצטבר והאתגרים העומדים בפניו לייצב את המאזן הכספי של העירייה תוך המשך השירותים ברמה גבוהה כפי שתושבי רעננה ראוייםראש העיר נקט בסדרת פעולות בהןניהול תקציב מרוסן ואחראי ומדיניות של התייעלות וחסכון כספי שכבר נותנים אותותיהם".
"
אני מביט קדימה עם המון הערכה לעובדי העירייה המסורים ויודע שלא ירחק היום ונצא מהמשבראמר ראש העיר. "אנחנו בעיצומו של תהליך הבראה והתייעלות אירגונית שיביאו את המערכת העירונית לאיזון כלכלי ולדרך של צמיחה ושגשוגרעננה תחזור להיות עיר איתנה".