זה כשבע שנים פועלת אולפנת צביה בהרצליה בלי טופס אכלוס. כך עולה מתשובת העירייה לשאילתה של חבר המועצה, יוסי קוממי. חבר המועצה הפנה את תשומת לבה של המועצה לסוגייה המתמשכת כבר שנים רבות, ושאל: "מה הסטטוס הנוכחי של מבנה האולפנה? האם כבר אושר להם טופס 4? אם לא אושר, מי נושא באחריות שמבנה חינוך מאוכלס באופן מלא בלי טופס אכלוס?"

אולפנת צביה הוקמה בשנת 1994 במבנה ישן של בית ספר, שנמסר לה על ידי העירייה. מדובר במוסד שש שנתי, מכיתה ז' עד י"ב, ששימש תלמידות מכל אזור השרון, תמורת שכר לימוד גבוה. לפני כשבע שנים בנתה עיריית הרצליה במתחם האולפנה מבנה חדש, שנועד לקלוט תלמידות נוספות מהרצליה שלא יכלו לשלם את שכר הלימוד הגבוה. בהסכם נכתב, כי העירייה תבנה את המבנה, והתלמידות מהרצליה ישלמו שכר לימוד, כמקובל בחטיבות ובתיכונים במערכת החינוך הממלכתית. המבנה הזה הוא שפועל עדיין בלי טופס אכלוס (טופס 4).

לטענת העירייה, כפי שנמסרה בישיבת המועצה, "מדובר במבנה ישן שלא השלים מעולם תהליך קבלת טופס 4. ראשי האולפנה הוזמנו בשנת 2018 לשיחה עם מהנדס העיר, ובה הונחו להשלים את התהליך. עד היום לא קודם הנושא על ידי מנהלי האולפנה. הנושא מוכר למשרד החינוך, והוא התבקש להתערב בכך ולקדם את התהליך".

לדברי מנהל האולפנה, הרב ברוך פרייזן: "מדובר במבנה השייך לעירייה. רשת החינוך צביה קיבלה זיכיון מהעירייה להפעיל בו בית ספר. מאז אנחנו בתהליך של טופס 4. כל הפרוצדורה מתעכבת בגלל ביורוקרטיה פנימית בתוך העירייה. זה עניין פרוצדורלי, שצריך לפתור אותו. בית הספר עבר בהצלחה את כל מבדקי הבטיחות של משרד החינוך".

באולפנה לומדות כ-500 בנות, מהיישובים: הרצליה, רמת השרון, צור יגאל, כפר סבא, רעננה, נתניה, תל אביב ויישובים אחרים באזור השרון. "המבנה אינו מסכן את התלמידות", מדגיש מנהל בית הספר.

בעקבות השאילתה שהגיש חבר המועצה קוממי, בירך הרב פרייזן על פעילותו של חבר המועצה, שלדבריו "קיבל על עצמו לעזור לקידום התהליך".

ממשרד החינוך נמסר: "המוסד עמד בכל הקריטריונים לקבלת רישיון והוא בעל רישיון בתוקף".
מהעירייה נמסר: "הנושא נבחן על ידי הגורמים המקצועיים".