חבר מועצת העיר איל פביאן ("החופש לבחור") טוען כי עיריית הרצליה לא מקיימת אכיפה מסודרת ומוסדרת בהדברה בחומרים מסוכנים, גם בקרבת מוסדות חינוך.

בשאילתה שהגיש השבוע מבקש פביאן  לדעת באילו חומרים משתמשת העירייה, מי אוכף את האיסור להדביר בחומרים מסוכנים, והאם נערכת הדברה מסוכנת במוסדות החינוך ברחבי העיר.

פביאן מסביר: "כיום, במרבית הרשויות אין מדיניות סדורה של הדברה עירונית. כל קבלן גינון מרסס כאוות נפשו, ומבלי תכנית מסודרת, תוך שימוש בחומרים מסוכנים כמו גלייפוסט (החומר הפעיל בתכשיר הראונד אפ, אשר חשוד כמסרטן, וקוטלי עשבים נוספים, בעלי השפעה שלילית על האדם, בעלי החיים והסביבה).בנוסף, על אף שמשרדי הממשלה הוציאו הנחיות בדבר ריסוס בקרבת מוסדות חינוך, אשר אוסרות על שימוש בחומרים אלו בקרבת ילדים, לא ברור מי אחראי על אכיפה ופיקוח של הנחיות אלו. בפועל, אנו יודעים כי הן אינן נאכפות באופן מלא. כתוצאה מכך, ילדים, מבוגרים, בעלי חיים חשופים לחומרי הדברה מסוכנים, ללא תכנית מסודרת, בעלת סדרי עדיפויות ויעדים, וגם הסביבה נפגעת מהם.

"אני בעד מעבר לגינון בר קיימא והפחתת ההדברה בתחומי העיר הרצליה, בדומה למשל לדוגמה שהנהיגה עריית תל-אביב בשנים האחרונות ב-15 גינות ושטחים ציבוריי ועיריית רעננה שהודיעה על כך לאחרונה".

מעיריית הרצליה נמסר: "על פי הנחיית ראש העירייה, עיריית הרצליה פועלת על מנת להפחית שימוש בחומרי הדברה בשטחים ציבוריים ברחבי העיר. אין הדברה גורפת במוסדות חינוך בחופשות הקיץ. כל פניה לביצוע הדברה במוסד חינוכי נבדקת באופן נקודתי באמצעות בדיקה בשטח וניטור מוקדם על ידי גורמים מקצועיים בעלי הסמכה. ההדברה מתבצעת במועדי חופשות הלימודים, ללא נוכחות התלמידים, בתיאום מול אב הבית ובנוכחותו. במידה ונדרשת הדברה מיוחדת – כגון הדברת פרעושים בגינת כלבים – הגינה ננעלת ונתלים שלטים המיידעים את הציבור לגבי ביצוע ההדברה ומועד הפתיחה המחודשת. ככלל, העירייה מקדמת מדיניות טיפולית של הפסקת ריסוס ודילול מיני עשביה פולשת באמצעים ידניים".